Saur-Mogiła (w innej wersji Sawur-Mohyła) to z militarnego punktu widzenia strategiczne wzniesienie położone w obwodzie donieckim (obecnie terytorium nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej) na południe od Śnieżnego.
W okresie II wojny światowej toczyły się tutaj zacięte walki, w wyniku których zginęły tysiące żołnierzy Armii Czerwonej. W celu upamiętnienia tamtych wydarzeń po wojnie na tym miejscu został zbudowany okazały memorialny kompleks. W 2014 roku po wybuchu wojny na wschodniej Ukrainie wzgórze zostało zajęte przez siły separatystyczne. Następnie toczyły się o niego zacięte walki, ale ostatecznie wojska ukraińskie, pomimo okresowego zajęcia tego strategicznego punktu, musiały się wycofać z tych rejonów.

Mit, który tworzy się na naszych oczach

Walki o o Saur-Mogiłę były jednym z najważniejszych wydarzeń początkowej fazy wojny na wschodzie Ukrainy. Oprócz strategicznego znaczenia, to miejsce bardzo szybko stało się symbolicznym polem bitwy.
Oto w miejscu gdzie dziadkowie bili się z niemieckimi wojskami w czasie II Wojny Światowej, teraz wnuki podjęły walkę z, jak twierdzą, kijowskimi faszystami będących w wymiarze ideologicznym spadkobiercami idei sprzed 70 lat. Stare pokolenie upamiętniają obecnie zniszczone potężne figury żołnierzy radzieckich. Pamięć o ofiarach obecnego konfliktu jest o wiele bardziej namacalna i realna za sprawą grobów poległych żołnierzy w lecie 2014 r.
Na wzgórzu powiewają dwie flagi: radziecka i DRL. To jakby naturalna koegzystencja dwóch historii - tej, która skończyła na początku lat dziewięćdziesiątych i nowej, która dopiero się rozwija i której zakończenia jeszcze nie widać. W głowach wielu mieszkańców regionu jest to zachowanie naturalnej ideologicznej i państwowej ciągłości. Spuścizna ZSRR, wspomnienie o tamtym okresie, wpojone wtedy wartości i symbole są podtrzymywane na wszelkie możliwe sposoby w młodej republice. Dla tych, którzy tu przychodzą, aby złożyć kwiaty czy też wspomnieć zabitych towarzyszy broni, niedopuszczalnym jest negowanie dorobku imperium radzieckiego i negatywna ocena relacji z Rosją.
Obchody kolejnych rocznic walk za Saur-Mogiłę były obchodzone czy to w ZSRR czy też potem na Ukrainie. Obecnie pałeczkę przejęła Doniecka Republika Ludowa, która nadała temu wydarzeniu i współczesny rys. Teraz to także i jeden z mitów wojny na Donbasie, który tworzy się na naszych oczach. Dla zwykłych mieszkańców czy też prostych żołnierzy wzgórze jest miejscem prawdziwych wspomnień i wzruszeń. Ale to także historia i miejsce wykorzystywane do wzmacniania regionalnej tożsamości, będącej podbudową separatyzmu na wschodzie Ukrainy.

O Saur-Mogile piszę także w najnowszym numerze magazynu e-Terroryzm.


Zobacz komentarze