Spacer po Piskach

Pierwsza linia Piski to mała miejscowość pod Donieckiem. To właściwie przedmieścia stolicy Donbasu. W pokojowych czasach zapewne wielu mieszkańców Doniecka przyjeżdżało tu na odpoczynek bądź do swoich podmiejskich dacz. Teraz po mieszkańcach nie ma już właściwie śladu. Zostały pojedyncze osoby, które z różnych powodów uznały, że tak będzie im lepiej.…