Saur-Mogiła

Saur-Mogiła (w innej wersji Sawur-Mohyła) to z militarnego punktu widzenia strategiczne wzniesienie położone w obwodzie donieckim (obecnie terytorium nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej) na południe od Śnieżnego. W okresie II wojny światowej toczyły się tutaj zacięte walki, w wyniku których zginęły tysiące żołnierzy Armii Czerwonej. W celu upamiętnienia tamtych wydarzeń po…